<img src="https://secure.leadforensics.com/51974.png" style="display:none;">

ISPnext support

Onze Source-to-Pay oplossingen worden door veel klanten gezien als bedrijfskritische applicaties waarmee een zo hoog mogelijke uptime van de applicatie van het allergrootste belang is.

Om deze redenen kunnen wij onze klanten een supportcontract aanbieden. Een supportcontract biedt een aantal voordelen:

  • Je ontvangt voor ieder aangemeld incident een responsetijd en de daarbij behorende oplostijd.
  • De oplostijd is hierbij afhankelijk van de prioriteit van het incident.
  • De in rekening gebrachte kosten per call zijn vooraf bepaald en in de Service Level Agreement (SLA) vastgelegd.

Voor meer informatie over onze support, neem contact op met support@ispnext.com.