<img src="https://secure.leadforensics.com/51974.png" style="display:none;">

Privacy & Security ISPnext

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de ISPnext website registreert; Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

ISPnext mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft ISPnext de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ISPnext worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te

 ISPnext vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft ISPnext in dit reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens ISPnext expliciet om jouw toestemming moet vragen2. 

2. De persoonsgegevens die ISPnext gebruikt en het doel van het gebruik

ISPnext verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van ISPnext, de website bezoekt, een werknemer bent van ISPnext, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van ISPnext of via het contactformulier contact met ons opneemt. ISPnext verzamelt jouw IP- adres, naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en interesses voor onze oplossingen. Van werknemers verwerken wij ook BSN-nummer en kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met ISPnext sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 IP-adressen/cookies

ISPnext houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

ISPnext verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de ISPnext organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ISPnext jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • ISPnext verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van ISPnext worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ISPnext beveiligd tegen onbevoegde

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale
 • de medewerkers van ISPnext hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ISPnext verstrekte persoonsgegevens;
 • ISPnext heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@ispnext.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van ISPnext

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ISPnext opnemen en probeert ISPnext er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door ISPnext? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

 

Uiteraard zal ISPnext ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van ISPnext

 

Privacyreglement ISPnext versie oktober 2021

Cookiestatement ISPnext

What is a cookie?

We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website [and/or Flash applications] and is stored by your browser on the hard drive of your computer. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

Cookies used by ISPnext (outside of Analytics)
The cookies below are placed when you click on the button in the cookie notification. This appears when you first enter the ISPnext website. The cookies will remain activated for 365 days. If you do not agree with our cookies, you can ignore the button.
LeadForensics – With the help of this cookie we identify which pages are visited by certain companies.
CookieConsent – ​​By means of this plug-in, the ISPnext website knows when one of the visitors has agreed to the cookies.
Google Analytics – These cookies are used to analyze the surfing behavior of website visitors and to optimize the website according to preferences.
Use of permanent cookies

With the help of a permanent cookie we can recognize you when you visit our website again. The website can therefore be specially set to your preferences. Even if you have given permission for the placement of cookies, we can remember this by means of a cookie. This means you do not have to repeat your preferences every time, which saves you time and allows you to use our website more pleasantly. You can delete permanent cookies via the settings of your browser.

Use of session cookies

With the help of a session cookie we can see which parts of the website you have viewed during this visit. This allows us to adapt our service as much as possible to the surfing behavior of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Tracking cookies from ourselves

With your permission, we place a cookie on your equipment, which can be requested as soon as you visit a website from our network. This allows us to find out that you have also visited the relevant other website(s) from our network in addition to our website. The profile built up as a result is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only serves to match advertisements to your profile, so that they are as relevant to you as possible.

Tracking cookies from our advertisers

With your permission, our advertisers place "tracking cookies" on your equipment. They use these cookies to keep track of which pages you visit from their network, in order to build a profile of your online surfing behaviour. This profile is partly built on the basis of comparable information that they receive from your visit to other websites in their network. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as known to us, but only serves to tailor advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible.

Google Analytics

A cookie is placed via our website from the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to keep track of and to get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services.

The information that Google collects is anonymized as much as possible. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

Google claims to adhere to the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.

Right to access, correct and delete personal data:

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. See our contact page for this. To prevent misuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to accessing personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

Deletion of cookies:

Enabling and disabling cookies and removing them More information about enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and/or by using the Help function of your browser.

Removal of tracking cookies placed by third parties

Some tracking cookies are placed by third parties that, among other things, show you advertisements via our website