<img src="https://secure.leadforensics.com/51974.png" style="display:none;">

Zorg voor een hogere compliance met Risk Management

Voldoen jouw leveranciers nog aan de gestelde eisen en zijn ze nog in bezit van geldige certificaten? En zijn jouw leveranciers financieel gezond? Of moet er nog actie ondernomen worden? Met Risk Management van Vendor Management kun je goed inschatten of je leveranciers voldoen aan de verwachtingen. Zo bereik je een hogere compliance.

 

Stel leveranciersrisico’s vast en zorg voor een hogere compliance

Het vaststellen van leveranciersrisico’s is een steeds belangrijker onderdeel van inkoop geworden. Het verkrijgen van inzicht in inkooprisico’s kennen we al langere tijd als de Kraljic analyse op inkooppakket niveau. De laatste jaren is de focus steeds meer verschoven naar het moeten monitoren van risico’s op leveranciersniveau om te kunnen voldoen aan de compliancy verwachting van toezichthouders en andere auditors. Door gebruik te maken van Risk Management in Vendor Management bereik je een hogere leveranciers compliance.

iStock-1197257945

 Classificeer je leveranciers om hun invloed te bepalen

Alle leveranciers ondersteunen de dienstverlening van jouw organisatie, maar welke invloed heeft dit op de dienstverlening naar je klanten? Om te kunnen bepalen welk risico je loopt bij een bepaalde leverancier dien je deze dienst intern te classificeren. Door het opstellen van interne vragenlijsten kun je op een uniforme manier de classificatie van de leverancier bepalen en vastleggen in Vendor Management.

Nodig je leveranciers uit om deel te nemen aan een Risk Assessment

Een interne classificatie van je leverancier en dienst is vaak niet afdoende voor toezichthouders en auditors. Om de risico’s die je als organisatie loopt bij leveranciers goed te kunnen toetsen, dient de leverancier ook vragen te beantwoorden omtrent interne processen en door de leverancier getroffen maatregelen. Je voert dus een Risk Assessment uit. Je kunt verschillende typen vragenlijsten opstellen op basis van de classificaties en je leverancier deze laten beantwoorden via de Supplier Portal van Vendor Management.

Bepaal intern het ‘rest-risico’ per leverancier en borg de maatregelen

Op basis van de antwoorden van je leverancier kun je als organisatie goed inschatten of deze voldoet aan de verwachtingen, certificeringen en eisen van jouw organisatie. De verschillende onderwerpen waar je vragen over stelt, worden vertaald naar scores op het gebied van 'impact' en 'kans'. Een combinatie van deze twee elementen zorgt voor een automatisch berekend ‘rest-risico’. Een hoog rest-risico wil zeggen dat, ondanks de door de leverancier gegeven antwoorden, er nog altijd een vergroot risico is dat er iets mis kan gaan. Deze rest-risico’s kun je mitigeren door interne en externe taken op een Planboard te plaatsen. Deze taken worden gedurende de samenwerking met de leverancier uitgevoerd. Op deze wijze worden rest-risico's tot een minimum gereduceerd.

Werk met workflows om interne processen te borgen

Binnen Vendor Management werken we met slimme workflows om de ingevulde informatie te toetsen. Door het gebruik van workflows borg je dat de juiste mensen binnen de organisatie de ingevulde informatie toetsen voordat dit in het leveranciersdossier wordt opgeslagen.

Meet en monitor de financiële gezondheid van leveranciers

Het monitoren van risico’s gaat niet alleen over interne risico classificaties van de leverancier. Het gaat ook over de financiële gezondheid van een leverancier. Het monitoren van dergelijke risico’s kan het beste middels zogenaamde financiële ratio’s. Deze ratio’s geven scores weer over onderlinge verbanden tussen financiële gegevens zoals winsten, omzet en de balans. In Vendor Management kun je deze zelf invullen of laten voeden door externe kredietbeoordelaars zoal A-Insights en Graydon.

Ook een hogere compliance bereiken? 

Vendor Management voor jouw organisatie


Laatste nieuws

Nieuwe koppeling AP Automation en BESTMIX ERP Suite

ISPnext en BESTMIX® Software hebben samen een standaard koppeling gerealiseerd voor de AP Automation oplossing van ISPnext. AP Automation is nu te...

Lees verder →

Vomar live met AP Automation in Dynamics 365 F&O

Vomar Voordeelmarkt verwerkt sinds 2009 kostenfacturen met de technologie van ISPnext. Bij de implementatie van Dynamics 365 F&O heeft Vomar zich...

Lees verder →

5 tips voor een succesvolle implementatie

Source-To-Pay oplossingen bieden jouw organisatie een forse besparing in tijd en geld. Denk aan het efficiënter inkopen en afhandelen van facturen....

Lees verder →

Het groeipad van factuur naar intelligente inkoop

Tijdens de automatische verwerking van inkoopfacturen wordt veel data verzameld. De factuurverwerkingsoplossing AP Automation kan daarmee dienen als...

Lees verder →

Meet je leveranciersprestaties met Vendor Rating

Jij wilt toch ook dat je leveranciers optimaal presteren? Door jouw leveranciers periodiek te beoordelen creëer je direct inzichten in de prestaties...

Lees verder →
Meer resources →