<img src="https://secure.leadforensics.com/51974.png" style="display:none;">

PDF factuur verleden tijd met de elektronische factuur

Factuurverwerkingsoplossingen worden wereldwijd gebruikt door organisaties. In de aanlevering en regelgeving van facturen zijn er grote verschillen tussen landen. Waar papieren facturen in Nederland bijna uitgestorven zijn, gaat deze transformatie buiten Nederland minder snel. Er wordt zelfs nog gewerkt met een fax als ‘'transportmiddel’. In de Benelux verwerkt het merendeel van de organisaties facturen digitaal in een pdf formaat. Een mooi resultaat maar hoe vooruitstrevend is dit nu eigenlijk

 

Visual - Elektronische factuur ISPnext

Suboptimalisatie

De afgelopen decennia zijn er enorme stappen gezet met het digitaliseren van inkoopfacturen. John: "Facturen raken niet meer zoek, men kan digitaal goedkeuren en doorlooptijden zijn aanzienlijk korter. Het automatisch matchen met inkooporders maakt een korte doorlooptijd mogelijk. Met digitale factuurverwerking worden facturen automatisch opgehaald uit mailboxen, documenten geclassificeerd en o.a. getoetst op doublures. Er wordt vaak herkenning (OCR) toegepast. De OCR technologie is de voorbije jaren wel verbeterd, echter blijft het een suboptimaal proces. Een herkende factuur dient vaak nog gecontroleerd te worden op fouten, want de interpretatie van tekens blijft foutgevoelig. Het verschil tussen bijvoorbeeld een 5 en een S, een 1 en een I is soms nauwelijks te onderscheiden met het oog, laat staan voor software. Het factuurverwerkingsproces verloopt hierdoor niet volledig efficiënt. Het risico bestaat ook dat de gebruiker handmatig foutieve aanpassingen maakt."

Matching inkooporderfacturen

Een andere complexiteit zijn de inkooporder facturen. Veelal worden deze als verzamelfacturen aangeleverd met de nodige hoeveelheid factuurregels. In de markt bieden aanbieders hiervoor regelherkenningsmodules aan, zo ook in het verleden bij ISPnext. John: “Ondanks dat externe regelherkenningssoftware werkt, bleven de resultaten achter op de verwachtingen. De complexiteit van factuurregels bleek te divers voor deze software met als resultaat lagere matchingsscores. Hierdoor blijft het veel handmatig uitzoekwerk om te bepalen welke regels, bedragen en hoeveelheden worden gefactureerd. Het onderhoud van templates bleek ook te ingewikkeld voor de crediteurenadministratie met extra consultancy kosten tot gevolg. Mede omwille van deze redenen en de opkomst van elektronische facturen heeft ISPnext besloten geen regelherkenning meer aan te bieden. De ontwikkeling en afhandeling van elektronische facturen heeft sindsdien prioriteit gekregen.”


portret-john-schouten-260

 

 

"De potentie van elektronische facturen wordt nog te vaak onbenut gelaten."

John Schouten, Director Product Management bij ISPnext

  
  

Elektronische formaten

Elektronische formaten EDI (Electronic Data Interchange) en XML (Extensible Markup Language) komen nog in mindere mate voor terwijl het bewezen technologieën zijn. Veel overheden verplichten deze standaarden al voor bepaalde sectoren.

Ondanks de grote stappen in digitalisering is er bij veel organisaties nog ruimte voor verbetering en automatisering. Elektronisch factureren kan voor minstens zo’n groot effect zorgen. Waarom wordt de potentie van de elektronische factuur nog vaak onbenut gelaten? Wat zorgt ervoor dat de adoptie ervan zo gestaag verloopt?

In de blog ‘E-Invoicing' lees je de 5 redenen van gestage adoptie van e-facturatie.

Start met het managen van alle uitgaven en processen van jouw organisatie. Eén platform voor: Vendor Management, Sourcing, Contract Management, Procurement, AP Automation, Spend Analytics en meer. Business Spend Management.

 

AP Automation voor jouw organisatie


Meer resources

Winst behalen in contractmanagement

Organisaties zijn steeds kwetsbaarder door de veranderingen in de markt, als zij onderliggende contracten niet op orde hebben. Een ontwikkeling die...

Lees verder →

In uitgaven schuilt veel winstpotentie

Business Spend Management richt zich op alle uitgaven van een organisatie, met uitzondering van de personeelskosten.

Lees verder →

De adoptie van e-invoicing

Met elektronische facturen wordt er data uitgewisseld in een van tevoren gedefinieerd formaat tussen systemen. Als de data volledig is kunnen...

Lees verder →

PDF factuur verleden tijd met de elektronische factuur

Factuurverwerkingsoplossingen worden wereldwijd gebruikt door organisaties. In de aanlevering en regelgeving van facturen zijn er grote verschillen...

Lees verder →

Procurement Day | NL

Op 1 november dit jaar vind hét jaarlijkse event op het gebied van Inkoop plaats. Dit najaar verwelkomt Nevi haar deelnemers en partner bij Omnisport...

Lees verder →
Meer resources →