<img src="https://secure.leadforensics.com/51974.png" style="display:none;">

Direct inzicht in leveranciersprestaties voor GGZ Friesland

GGZ Friesland werkt sinds 2015 met de oplossingen Vendor Management en Spend Analytics van ISPnext. Wij spreken Piet van der Heide, Inkoper bij GGZ Friesland over de ervaringen met ISPnext.

 

GGZ_Friesland
GGZ_Friesland_Banner

Digitalisering

In 2015 is GGZ Friesland overgegaan naar een regieorganisatie. Piet vertelt: ''Destijds zijn we op zoek gegaan naar optimalisatiemogelijkheden voor allerlei administratieve inkoopprocessen en taken. We zijn toen terecht gekomen bij ISPnext. Zij hebben ons geautomatiseerde oplossingen geboden waarmee we een aantal processen hebben gedigitaliseerd die we voorheen met de hand, via mail of in Excel deden. Dit heeft gezorgd voor efficiency, tijdsbesparing en deels kostenbesparing.’’

Leveranciers risicomanagement & Vendor Rating

De oplossingen Vendor Management en Spend Analytics worden door GGZ Friesland voor meerdere doeleinden ingezet. Piet licht toe:  ‘’We ervaren de oplossingen positief. We gebruiken Vendor Management voor het beoordelen van onze leveranciers (Vendor Rating) voor onze HKZ certificering. Dit is vervolgens onderdeel van ons risicomanagement. Ons leveranciers risicomanagement bestaat uit vier aspecten: risico ten aan zien van (bedrijf)continuïteit, de financiële gezondheid, patiëntveiligheid en informatiebeveiliging. De leveranciers worden aan de hand van deze vier aspecten gemeten op kans, impact en risico. De top 50 van deze leveranciers worden via Vendor Rating beoordeeld.’’

 ‘’Vendor Rating is voor ons een heel efficiënt en concreet middel om leveranciers te beoordelen. Dit levert ons veel efficiency op en helpt ons bij het voldoen aan de HKZ audits. Het geeft duidelijk inzicht hoe onze leveranciers presteren. Door het periodieke beoordelen van onze leveranciers via Vendor Rating houden we grip en controle.''

"Vendor Rating is voor ons een heel efficiënt en concreet middel om leveranciers te beoordelen''

- Piet van der Heide
  Inkoper  | GGZ Friesland

Spend analyses

Naast de inzet van Vendor Rating zet GGZ Friesland de oplossingen van ISPnext ook in voor het maken van spend analyses en het bijhouden van leverancier uitgaven. GGZ Friesland is continu bezig met het optimaliseren van de uitgaven en het zoeken naar mogelijkheden om te besparen. ''Met de oplossing Spend Analytics van ISPnext maken we eenvoudig spend analyses en hebben we actueel inzicht in (leverancier) uitgaven. Vanuit Spend Analytics kunnen we bijvoorbeeld zien welke leveranciers veel facturen sturen en toetsen we contractverplichtingen van leveranciers ten opzichte van de daadwerkelijke uitgaven. Ten slotte monitoren we, binnen de projectmodule, ICT en bouwprojecten die grote investeringen vergen. We controleren het vastgestelde budget per project en de verwachte en reeds gerealiseerde uitgaven. Zo hebben we continue zicht op de voortgang en kunnen we vroegtijdig maatregelen treffen, mocht dit nodig zijn. ''

Samenwerking

De samenwerking tussen GGZ Friesland en ISPnext verloopt goed. ‘’We hebben fijn contact met consultants en support. Vragen en zaken worden goed opgepakt of in gang gezet. Samen met ISPnext wisselen we regelmatig van gedachten en delen we kennis over de ontwikkelingen binnen onze markt'' sluit Piet af.

Over GGZ Friesland

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken zo'n 12.000 mensen gebruik van onze diensten. We bieden zorg op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. Onze missie laat zien dat we uitgaan van de veerkracht van patiënten, naasten én die van onze medewerkers. Bekijk voor meer informatie de website van GGZ Friesland.